Pavle Pavišić

Pavle Pavišić zaposlen je u Poslovnoj inteligenciji od 2021. godine. Trenutno radi kao konzultant u ulozi technical leada na projektu Telekoma Slovenije. Primarna odgovornost mu je integracija podataka u skladište (DWH), gdje koristi tehnologije poput Informatica PowerCenter, Oracle, te jezike poput PL/SQL-a. Pored toga, radi kao predavač na Visokom učilištu Algebra, gdje predaje Python.