Marko Obrvan

Marko Obrvan je Senior Consultant u Poslovnoj inteligenciji. Ima 8 godina iskustva u implementaciji skladišta  i administraciji baza podataka. Imao je priliku raditi na domaćim i stranim projektima vezanim za telekomunikacijski i bankarski sektor. Usko je specijaliziran za Microsoft tehnologije, kao što su SSIS i MSSQL.