Jelena Jančiev Basrak

Jelena Jančiev Basrak je poslovni analitičar sa bogatim poslovnim i IT iskustvom prije svega u financijskom sektoru (Erste bank, KPN Nederland, Postbank Nederland), ali također i u farmaciji (Pliva), proizvodnji  (Philips Nederland), pa i u tisku (De Telegraaf). U svakom slučaju prava je osoba ako imate pitanja o podacima, za podatke ( i njihovu analizu), kao i kako objasniti poslovni problem u lijepom analitičkom prikazu.