Bojana Halić

Bojana Halić je Senior Consultant u Poslovnoj inteligenciji. Ima 10 godina iskustva sa SQL-om, kroz razne tehnologije i u razne svrhe. Bavila se analitikom u retailu i e-commerceu, izradom reporata i dashboarda koristeći Qlik Sense u Telco industriji, te data engineeringom koristeći Azure stack i Informatica PowerCenter. Također ima 2 godine iskustva kao asistent iz matematičkih kolegija na Algebri.