Područja: Priprema i obrada podataka

Data Engineering

Upoznajte se s programskim jezikom Python te popularnim open-source rješenjima Apache Kafka i Apache Spark. Na ovoj edukaciji ćete steći osnove programskog jezika Python te

Pročitajte više