Trajanje: 24 sata / 3 dana
Predznanje: Solidno
Jezik: Hrvatski

Edukacija Integracija podataka u Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) osmišljena je kako bi polaznici ovladali konceptima integracije podataka, primarno Extract-Transform-Load (ETL) procesima, koji igraju važnu ulogu u procesu skladištenja podataka.

Odaberite vrstu subjekta, ispunite sva obavezna polja i javit ćemo vam se ubrzo.
Odaberite vrstu subjekta, ispunite sva obavezna polja i javit ćemo vam se ubrzo.
O Edukaciji

Edukacija Integracija podataka u Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) osmišljena je kako bi polaznici ovladali konceptima integracije podataka, primarno Extract-Transform-Load (ETL) procesima, koji igraju važnu ulogu u procesu skladištenja podataka. U edukaciji bit će predstavljeni principi integracije podataka, osnovni modeli prijenosa i transformacije podataka, upravljanje tokovima podataka, upravljanje greškama, testiranjem i principima ekstrakcije podataka s izvora. Cjelokupne vježbe će se odvijati na Microsoft SQL Server bazi podataka, lideru na tržištu bazi podataka zadnjih deset godina.

Kome je edukacija namijenjena

Edukacija je namijenjena korisnicima koji posjeduju minimalno osnovna znanja SQL-a (preporučljivo napredna znanja) i koriste ili uvode sustave za integraciju podataka. Poželjno je poznavati osnove skladištenja podataka, no nije nužni uvjet.

Nakon edukacije ćete znati

Nakon edukacije polaznik će biti spreman napraviti vlastiti integracijski paket u Microsoft SQL Server Integration Services koristeći najbolje prakse.

Sadržaj edukacije

U ovom modulu naučit ćete osnove ETL procesa, objasniti svaki korak u procesima te njihovu ulogu u skladištenju podataka.

Kroz modul polaznici će savladati osnove data flowa, principe prikupljanja i prijenosa podataka te transformacija podataka unutar data flowa. Kao uvod u modul dan je pregled SSIS arhitekture, načina korištenja SSIS i važnosti pregleda izvornih podataka.

  • Praktične vježbe

U modulu polaznici prolaze kroz upravljanje tokovima podataka korištenjem znanja iz proteklog modula, stvaranje dinamičkih paketa putem parametara i varijabli te korištenje različitih kontejnera za napredno upravljanje tokom podataka.

  • Praktične vježbe

U ovom modulu polaznici ovladavaju znanjima debuggiranja paketa, načinima praćenja izvođenja i promjena nad podacima te zapisivanjima različitih događaja tijekom izvođenja paketa. Pored toga, modul obuhvaća nadogradnju nad tokom podataka dodavanjem upravljanja greškama.

  • Praktične vježbe

Ovaj modul pokriva područje ekstrakcije podataka kao dijela ETL procesa, principe punjenja podataka u skladište podataka, modele inkrementalnih ETL procesa i arhitektura. Obuhvaćaju se i modeli ekstrakcije podataka pomoću datumskih vrijednosti, Change Data Capture procesa i Change Tracking procesa.

  • Praktične vježbe
Dostupni termini

TERMIN 1

do

09:00 – 17:00 h
Krste Pavletića 1, Zagreb

Prijavi se

TERMIN 2

do

09:00 – 17:00 h
Krste Pavletića 1, Zagreb

Prijavi se

CIJENA

3.600,00 Kn

po polazniku, cijena ne uključuje PDV 25%

Želite se prijaviti na ovu edukaciju?

FAQ – najčešća pitanja i odgovori

Kako se mogu prijaviti na ovu edukaciju?

Na edukaciju se možete službeno prijaviti preko forme za prijavu na vrhu ove stranice. Nakon uspješno poslane prijave mi vam se povratno javimo unutar 24 sata od zaprimljene prijave.

Nisam dobio/-la povratnu informaciju s vaše strane. Kome da se obratim?

Greške u komunikaciji se uvijek događaju i ukoliko vam ne odgovaramo javite nam se direktno na birdacademy@inteligencija.com

Može li se edukaciju platiti u više obroka?

Trenutno ne podržavamo plaćanje u više obroka, što ne znači da ćemo jednom podržati u budućnosti.

Ne živim u Zagrebu, ali htio/htjela bi prisustovati edukaciji virtualno. Postoji li možda ta mogućnost?

Naravno, u dogovoru s trenerom sve naše edukacije se mogu pratiti virtualno.

Postoji li popust za studente?

Studenti tijekom rujna i listopada 2019. imaju pravo na 30% popusta na cijenu koja je prikazana na ovoj stranici.

Nemam vlastiti laptop za ovu edukaciju. Imam li osigurano računalo na edukaciji s vaše strane?

BIRD Academy za svakog polaznika osigurava edukacijsko računalo, ručak te kavu i vodu. Nastojimo u svakom segmentu biti što bolji domaćin!

BIRD Academy edukacije
Učite od najboljih stručnjaka u industriji

Pogledajte sve edukacije